Upozornění

Tato multimediální reportáž obsahuje zvukovou stopu. Máte zapnuté reproduktory, případně nasazená sluchátka?

Procházejte stránky otáčením kolečka myši nebo šipkami na klávesnici

Listujte tahem prstu po obrazovce

Spustit

Obrana lidských práv v roce 2018

Logo https://peopleinneed.pageflow.io/obrana-lidskych-prav-v-roce-2018

Lidská práva ve světě upadají. V posledních třech letech bylo zabito více než 1000 novinářů a obránců lidských práv. Každý týden přišli o život v průměru čtyři ekologičtí aktivisté, většinou domorodí obyvatelé.

Díky Klubu přátel Člověka v tísni pomáháme statečným jedincům a organizacím, které brání základní lidská práva a demokracii. Dodáváme odvahu těm, kdo se postavili proti nespravedlnosti a často končí ve vězení a hrozí jim i smrt. 

Přečtěte si příběhy pomoci roku 2018 ze čtyř světadílů. 

Ještě nejste členy Klubu přátel?
Přidejte se k nám a změňte svět kolem nás k lepšímu.

Jít na první stránku

V Hondurasu, jedné z nejchudších zemí Latinské Ameriky, dochází k rozsáhlému porušování lidských práv. Násilí a kriminalita se vymkly kontrole. Od zmanipulovaných prezidentských voleb na konci roku 2017 prochází země politickou krizí. Mnoho lidí, kteří proti výsledkům voleb protestovali, bylo zadrženo a fyzicky napadeno. Někteří byli zabiti. K nejohroženějším lidem patří novináři, environmentální aktivisté a LGBT komunita. 

V loňském roce jsme v Hondurasu bojovali za svobodu pro politické vězně. Upozorňovali jsme na to, že političtí vězni v zemi existují a snažili jsme se o jejich propuštění.
I díky Klubu přátel se nám podařilo dostat na svobodu 18 politických vězňů.

Podpořili jsme také obránce lidských práv v Hondurasu a pomohli jsme ženám a dívkám, aby mohly bojovat za svá práva. Organizovali jsme školení pro dospívající dívky a chlapce, která se věnovala problematice násilí na ženách. Loni jsme opět umožnili fungování místní rozhlasové stanice, která se jako jediná v regionu zaměřuje na citlivá témata lidských práv.  

Jít na první stránku

Situace ve Venezuele se v poslední době výrazně zhoršila. Dnes se země potýká s politickou, lidskoprávní a humanitární krizí dohromady. Obránci lidských práv a občanští aktivisté čelí zastrašování, perzekuci a cenzuře.

Ve Venezuele pracujeme od roku 2014 a podporujeme občanskou společnost a aktivní lidi, kteří usilují o mírové řešení konfliktu, dodržování základních lidských práv a zlepšení situace v zemi. 

Díky Klubu přátel podporujeme venezuelské organizace, které pomáhají těm nejohroženějším. Chudým lidem, menšinám, politickým vězňům, nezávislým novinářům či lidem bez přístupu k lékům. 

Umožňujeme právníkům, aby mohli bojovat proti nespravedlivým, politicky motivovaným rozsudkům. V zemi, kde naprostá většina médií podléhá státní kontrole a cenzuře, jsme umožnili vysílání rádia Humano Derecho.  Díky naší podpoře mohla venezuelská nevládní organizace La Vida De Nos publikovat příběhy osmi politických vězňů ve Venezuele.

V loňském roce jsme se zapojili také do iniciativy „Za hudbu léky", která už se začátkem krize vyzývala lidi, aby na společná setkání přinesli léky a staré hudební kazety či CD. Ti, kteří léky nejvíce potřebovali, si je mohli odnést výměnou za přinesenou hudbu.

Ve Venezuele budeme i nadále pomáhat. Jsme připraveni podpořit odvážné jedince i organizace, které se přes všechny potíže snaží zlepšit situaci v zemi.
Jít na první stránku

Kuba i nadále zůstává autoritářským státem, který potlačuje jakoukoli kritiku. Opakovaně porušuje lidská práva jako právo na svobodu přesvědčení a projevu nebo svobodu pokojného shromažďování a pohybu uvnitř státu i za hranicemi. 

V zemi pravidelně dochází k tzv. psychologickému mučení. Jde o státem prováděné akce, které porušují lidská práva a způsobují psychologické poškození a trauma obětí. 

Díky Klubu přátel jsme mohli obětem takového zacházení poskytnout psychosociální pomoc i právní asistenci. Loni jsme tak pomohli 356 lidem.

Na Kubě pokračujeme v podpoře disidentů a Kubánců, kteří jsou postihováni za své politické názory.

V loňském roce jsme opět podpořili také platformu Eye on Cuba, kterou vytvořili kubánští disidenti a obránci lidských práv, aby informovali o porušování lidských práv na Kubě. 

Člověk v tísni zveřejnil letos zprávu o psychologických dopadech pronásledování na Kubě.
Tady si ji můžete přečíst (v angličtině)

Jít na první stránku

Ačkoliv se situace lidských práv v Ekvádoru zlepšila po nástupu Lenína Morena do prezidentské funkce, původní indiánské obyvatelstvo to stále nemá jednoduché.

Bývalý prezident Rafael Correa vyměnil práva původních obyvatel na rodnou půdu a svobodné shromažďování za zisk z těžebního průmyslu. Většina z domorodých komunit totiž žije v Amazonii, kde se nachází bohatá naleziště nerostných surovin. 

Kvůli těžbě dochází k násilnému přesidlování obyvatel, kriminalizaci komunitních vůdců, kteří se bezpráví vzepřeli, a degradaci životního prostředí.

Prostřednictvím mikrograntů jsme podpořili místní organizace, které sdružují představitele indiánských komunit. Bez těchto organizací by domorodé obyvatelstvo nemělo šanci hájit svá práva a teritoria.

Organizacím, které podporujeme, se podařilo například zahájit dialog s těžební společností a podepsat smlouvu, která zakazuje společnosti vstup na teritoria indiánské komunity bez předchozí konzultace. Podpořili jsme také workshop o negativních dopadech rozsáhlé těžby, kterého se zúčastnili zástupci vlády.

Jít na první stránku

Nikaragua prochází jednou z největších krizí v novodobé historii. Moc drží pevně v rukou rodina prezidenta Ortegy, který v roce 2016 potřetí obhájil mandát ve volbách, kde nebylo zahraničním pozorovatelům umožněno je pozorovat. Ve městech je po setmění nebezpečné vycházet do ulic, provládní polovojenské jednotky denně páchají násilí na neozbrojených lidech. Sociální reformy autoritativní vlády vyvolaly v loňském roce občanské povstání, které vláda začala potlačovat násilím. O život při protestech přišlo nejméně 350 osob.  

Díky Klubu přátel můžeme v zemi monitorovat případy porušování lidských práv a následně zajistit jejich obětem právní a psychosociální pomoc

Každým dnem přibývá více a více dospívajících a mladých lidí na seznamech zabitých, zatčených, zadržených nebo zmizelých osob. Z toho důvodu jsme se rozhodli podpořit emocionální zdraví dívek a chlapců, již se stali přímými i nepřímými oběťmi represí, které následovaly po loňských protestech. Poskytli jsme psychosociální podporu 20 mladým lidem.

Kvůli alarmujícímu nárůstu násilí v posledních letech je potřeba také zlepšit povědomí o lidských právech.
Podpořili jsme proto lidskoprávní vzdělávání na universitách ve městech Managua, Masaya, Granada a León.

Každý rok se také podílíme na lidskoprávním filmovém festivalu MÁS.

Přečtěte si více o protestech Nikaragui a naší pomoci
Jít na první stránku

Od doby, kdy do čela státu nastoupil prezident Abd-al-Fattáh as Sísí, se krize lidských práv a svobod v Egyptě neustále prohlubuje. Lidé se stále nemohou svobodně vyjadřovat nebo shromažďovat. Domoci se spravedlnosti je čím dál tím těžší. Nejčastějšími oběťmi porušování lidských práv se stávají ti, kdo za jejich dodržování nejvíce bojují. Patří mezi ně i právníci, kteří hájí aktivisty a disidenty u egyptských soudů. 

Díky Klubu přátel můžeme v zemi platit právní služby pro nejchudší a nejpotřebnější obyvatele. 
V zemi pořádáme také odborná školení, aby právníci byli schopni odolat útokům egyptského režimu. Námi podpoření právníci pomohli v loňském roce více než 750 lidem bojovat proti porušování lidských práv.


Jít na první stránku

I po sedmi letech od svržení diktátorského režimu Muammara Kaddáfího je vnitropolitická a bezpečnostní situace v Libyi nestabilní a komplikovaná. Země se zmítá v boji mezi dvěma politickými tábory za podpory desítek ozbrojených milic. Občanská společnost, včetně médií, čelí útokům armády, milic i extrémistů - od výhrůžek přes fyzické násilí po únosy. Skrz školení a malé granty proto podporujeme občanské iniciativy - pomáháme jim v potírání násilí na ženách, v boji za svobodu slova a tisku nebo v zajištění větší transparentnosti místních samospráv. 

Díky Klubu přátel jsme podpořili nezávislé libyjské novináře v tuniském exilu. Pomohli jsme také organizaci zaměřené na práva žen nebo organizaci, která se snaží propojit místní občanskou společnost a zástupce úřadů. V zemi se snažíme podporovat svobodu projevu a tisku, práva žen a menšin. V loňském roce jsme také pokračovali ve školení digitální bezpečnosti a ochraně dat ve městě Zuwara na západě země. Mladí aktivisté se během série 24 workshopů naučili, jak chránit data, a díky novým znalostem dokázali zabránit už 80 případům zneužití dat.

Jít na první stránku

Vietnam je jednou z posledních zemí na světě s komunistickým režimem a zároveň jednou z nejméně svobodných. Vládnoucí strana v zemi kontroluje všechny politické a sociální organizace a trestá každého, kdo se odváží kritizovat její činnost. Obráncům lidských práv hrozí zastrašování, fyzické útoky i několikaleté vězení. V současnosti má Vietnam vůbec nejvíce politických vězňů ze všech zemí jihovýchodní Asie. Člověk v tísni je jednou z mála mezinárodních neziskových organizací zabývajících se lidskými právy, která v zemi pracuje.  

Ve Vietnamu podporujeme především nezávislé skupiny, které nenásilně bojují proti porušování lidských práv. Tito lidé zvyšují povědomí vietnamské společnosti o lidských právech, podporují občanskou angažovanost, snaží se vést dialog s mocenskými složkami a prosazují rovnoprávnost a toleranci. Loni jsme díky Klubu přátel podpořili 5 skupin občanské společnosti.

Jako téměř jediní ve Vietnamu se soustředíme na potřeby opomíjených a utlačovaných, přitom však nesmírně odvážných a nepostradatelných občanských iniciativ. Zvláštní péči a ochranu věnujeme diskriminovaným skupinám včetně žen, LGBT komunity, osob s duševním nebo tělesným postižením či lidem z chudých oblastí

Jedním z pilířů našeho programu jsou také stáže, které mívají formu měsíčního pobytu v České republice. V loňském roce jsme mohli do Česka pozvat 3 vietnamské aktivisty, aby mohli načerpat potřebné znalosti a pokračovat v boji za lidská práva ve Vietnamu.


Jít na první stránku

 „Před nebezpečím v Ázerbájdžánu jsem utekla do Gruzie, ale i tam jsem kvůli své práci dostávala výhružky. Díky Člověku v tísni jsem se dostala do bezpečí. Pobyt v Praze mi pomohl cítit se opět v psychickém klidu,“ svěřuje se mladá ázerbajdžánská novinářka, které jsme v loňském roce díky Klubu přátel pomohli.

Ázerbájdžán je vůbec největší a nejvíce zalidněnou zemí v oblasti Kavkazu. Krásná příroda a zajímavé historické památky stojí ve stínu jednoho z nejrepresivnějších režimů na světě. V loňském roce sedělo za mřížemi téměř 130 politických vězňů. Lidskoprávní aktivisté a nezávislí novináři čelí útokům a vyhrožování, proto mnoho z nich ze země utíká. Díky Klubu přátel jsme i loni pomáhali ochráncům lidských práv a jejich rodinám dostat se do bezpečí. Zajišťujeme jim základní lékařskou a psychologickou péči. V zahraničí, mimo nebezpečí, pro ně pořádáme školení a lidskoprávní osvětové akce, kde se mohou setkat, diskutovat a načerpat nové síly, aby ve své práci mohli pokračovat.Jít na první stránku

Od chvíle, kdy v roce 2014 na východě Ukrajiny vypukl válečný konflikt, se situace pro ukrajinské žurnalisty neustále zhoršuje. Tamní nezávislí novináři buď utekli do exilu, nebo jim hrozí napadání, zastrašování a únosy. Většinu regionálních médií vlastní oligarchové nebo je ovlivňují politické strany, takže získat objektivní informace z této oblasti není vůbec snadné.

Díky Klubu přátel už pátým rokem pomáháme nezávislým novinářům a bloggerům na Ukrajině. Podporujeme nezávislá regionální média, v loňském roce to byla například Hromadske TV Záporoží. Pokračovali jsme také v podpoře tzv. watchdogových center ve čtyřech ukrajinských městech - Vynnycji, Mariupolu, Záporoží a Ternopolu. Tato centra bojují proti korupci a dohlížejí na práci městských zastupitelstev.

Jít na první stránku

Situace v oblasti lidských práv na severním Kavkaze se neustále zhoršuje. Autoritářský režim postihuje obránce lidských práv, nechává je sledovat tajnou policií, vězní je a mučí.

Loni jsme díky Klubu přátel pomohli dostat do bezpečí 3 oběti porušování lidských práv a jejich rodiny. Tito lidé byli mučeni a i přes obrovské riziko se pokusili získat právní pomoc. Na některých místech severního Kavkazu je totiž v dnešní době extrémně nebezpečné spojit se s obránci lidských práv, protože místní úřady se snaží zabránit tomu, aby unikly informace o porušování lidských práv.

Podpořili jsme také 6 ruských obránců lidských práv, kteří vyšetřují a dokumentují hrubé porušování lidských práv na severním Kavkaze. Umožnili jsme jim pracovat v bezpečí, protože těmto pracovníkům hrozí vážné fyzické násilí a nebezpečí. 


Jít na první stránku

Díky Klubu přátel udělujeme cenu Homo Homini každý rok osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv a demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů ve světě. Můžeme tak udržovat nesmírně důležité téma lidských práv živé nejen v Česku.

Letos cenu obdrží Francisca Ramírez z Nikaraguy, vůdčí osobnost demokratického hnutí, která odhodlaně vystupuje proti záborům půdy a autoritářskému režimu a inspirovala tak obhájce lidských práv v celé zemi. Kvůli svým aktivitám byla Francisca Ramírez opakovaně zadržena, prošla si šikanou i výhružkami smrti a loni v srpnu musela ze země uprchnout. „Mým snem je Nikaragua, která bude postavená na rovnosti, kde nebude korupce, kde bude zajištěna svoboda, spravedlnost, demokracie a právní stát,“ říká Francisca, která na dálku pokračuje v podpoře a organizaci nikaragujského demokratického hnutí.

Přečtěte si o Francisce více tady

Jít na první stránku
Jít na první stránku
Pokračujte dolů Swipe to continue
Pokračujte tahem prstu