Upozornění

Tato multimediální reportáž obsahuje zvukovou stopu. Máte zapnuté reproduktory, případně nasazená sluchátka?

Procházejte stránky otáčením kolečka myši nebo šipkami na klávesnici

Listujte tahem prstu po obrazovce

Spustit

Klub přátel 2019

Logo https://peopleinneed.pageflow.io/klub-pratel-2019

Jak Klub přátel Člověka v tísni pomáhal v roce 2018

Ať už se lidé octli bez střechy nad hlavou kvůli povodním v Nepálu či kvůli etnickým nepokojům v Etiopii, byli jsme u toho. Díky Klubu přátel jsme opět mohli pomáhat těm nejpotřebnějším  lidem v 9 zemích světa.

Ještě nejste v Klubu přátel? Přidejte se a pomáhejte s námi tam, kde je to nejvíce potřeba.

Chci pomáhat 
Jít na první stránku
  • 3 500 dětí v Demokratické republice Kongo jsme vyléčili z podvýživy
  • 135 000 uprchlíkům v Etiopii jsme poskytli přístřešky
  • 107 565 vnitřně vysídleným lidem v Myanmaru jsme zajistili základní potřeby
  • 66 škol jsme podpořili v Iráku
  • 5 788 dětem v Myanmaru jsme pomohli do školy
  • 200 000 lidí jsme uchránili před povodněmi v Kambodži
Díky Klubu přátel jsme toho však dokázali mnohem více. Každý příspěvek od dárců jsme totiž znásobili prostřednictvím institucionálních zdrojů a donorů jako jsou například Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), UNICEF, Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) nebo Česká rozvojová agentura (ČRA).
Jít na první stránku
Jít na první stránku
Kvůli násilí v Myanmaru muselo na 700 000 Rohingyů opustit své domovy a hledat bezpečí v sousedním Bangladéši. Uprchlické tábory ve městě Cox's Bazar byly přelidněné a potýkaly se se špatnou hygienou i bezpečnostními podmínkami. V místě jsme zasahovali od roku 2017, uprchlíky jsme pomáhali školit ve stavbě bambusových přístřešků a přispívali jsme ke zlepšování bezpečnosti například umístěním osvětlení a zámků na toalety. 

Abychom zmírnili hrozbu násilí či zneužití na ženách a dětech, vyškolili jsme dobrovolníky z řad místních, kteří pomáhali obyvatelům tábora zlepšit bezpečnost. Díky workshopům zaměřeným na prevenci násilí či diskriminace spojené s předsudky jsme podpořili stovky žen a dětí.

Pomoc v Bangladéši jsme se v roce 2019 rozhodli ukončit
Jít na první stránku
Východ Demokratické republiky Kongo je silně zasažen ozbrojeným konfliktem. Lidé žijící na venkově jsou nejvíce ohrožováni etnickými nepokoji a útoky rebelů. V oblasti Bijombo přerostly nepokoje v ozbrojený konflikt, který vyhnal 76 000 lidí z jejich domovů.

Časté útoky ozbrojených jednotek nutí obyvatele v provincii Maniema opouštět své domovy, které po návratu nalézají vypleněné a úrodu sklizenou.

Celé rodiny sužuje nedostatek jídla a nedostupnost zdravotní péče. V důsledku toho trpí mnoho dětí v těchto oblastech akutní podvýživou a procento dětské úmrtnosti je vysoké.

Jak bojuje Člověk v tísni s podvýživou?
Jít na první stránku
Vybavenost zdravotních středisek je v tristním stavu. Díky Klubu přátel dodáváme do středisek léky, potřebné zdravotnické vybavení a školíme personál. Zpřístupnili jsme tak bezplatnou zdravotní péči více než 69 000 lidem. V komunitách dobrovolníci měří dětem míru podvýživy, akutní případy díky nim můžeme přemístit do center, kde je léčí odborný zdravotnický personál s pomocí vysoce výživné arašídové pasty Plumpy’Nut. Takto jsme v roce 2019 pomohli vyléčit přes 3 500 dětí z akutní podvýživy.

Pomáháme také rodinám, kde se vyskytly případy podvýživy u dětí. 2 620 z nich jsme díky podpoře Klubu přátel pomohli zajistit zdroje obživy – získaly od nás semínka, sazenice, zemědělské nářadí a také školení, jak se správně starat o své políčko. 10 715 místních jsme také poučili o prevenci podvýživy a dalších nemocí.

Jak může lidem pomoci osivo a nářadí?


Jít na první stránku
Pamatuji si, že se to stalo ve čtvrtek odpoledne. Uslyšeli jsme výstřely z vedlejších vesnic a najednou se k nám začali sbíhat lidé,” vzpomíná 28letá Medhanit. „Na přemýšlení nebyl čas – popadli jsme děti a běželi jsme pryč z vesnice. Neměli jsme čas sbalit a pobrat žádné věci.

Medhanit byla nucena stejně jako 800 000 dalších lidí ze zóny Gedeo opustit svůj domov a bála se vrátit zpátky. Etnický konflikt na jihu Etiopie mezi početnějšími Oromy a lidem Gedeo eskaloval v roce 2018 a i v minulém roce lidé stále potřebovali humanitární pomoc.

135 000 uprchlým Gedeům jsme mohli díky Klubu přátel zajistit dočasné přístřešky, přístup k pitné vodě a hygienické potřeby. V hostitelských komunitách jsme také snižovali riziko vzniku infekčních nemocí.

Dočíst příběh Medhanit


Jít na první stránku
Irák se stále zotavuje z konfliktu s Islámským státem (ISIL) a jen těžko hledá vnitřní stabilitu. V zemi je 6,7 miliónu lidí, kteří zoufale potřebují humanitární pomoc, necelá polovina z nich jsou děti a mladiství do 18 let. Ti si s sebou nesou válečná traumata a nedostává se jim psychosociální podpory ani přístupu ke vzdělání.

Více než polovina škol stále čeká na rekonstrukci a děti nemají dostatečné prostory ke studiu. Výuka postrádá kvalitu, chybí totiž kvalifikovaní učitelé. Počet dětí, které školu nedokončily nebo do ní ani nenastoupily, stále stoupá. Přitom právě tyto děti jsou nejvíce ohroženy zneužíváním, dětskou prací, vynucenými sňatky či pácháním trestných činů.


Jít na první stránku
Zavřít
Člověk v tísni v Iráku školí učitele, aby dovedli kvalitně vzdělávat děti a zároveň jim podávat potřebnou psychologickou podporu. Opravujeme školy a vybavujeme je vzdělávacími potřebami, dětem i učitelům poskytujeme učební pomůcky. Zasazujeme se o to, aby se děti vracely do školy a uměly navázat tam, kde přestaly.

Díky Klubu přátel jsme podpořili 66 škol v oblasti Havídža na severu Iráku. Většina místních dětí zmeškala kvůli konfliktu až 3 roky školy a utrpěla traumata, se kterými se musí dodnes vyrovnávat. V našich školách jsme vycvičili psychosociální pracovníky, kteří aktivně vyhledávají studenty, jež potřebují individuální podporu v překonávání traumat a celkovém posilování duševní pohody. Pracovníci pomáhají dětem skrze terapeutické aktivity, jako je arteterapie, cvičení, poezie či hudba.
I agree with being shown YouTube videos. More information

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Jít na první stránku
Jít na první stránku
Zavřít
Ačkoliv povodně způsobené sezónními monzunovými dešti trápí Kambodžu každoročně, země není na možné nebezpečí připravena a lidé tak často utíkají z domů před blížící se velkou vodou na poslední chvíli. Člověk v tísni se podílel na vývoji Systému včasného varování EWS 1294, díky kterému mohou být lidé v případě přírodní katastrofy upozorněni a včas evakuováni.

Systém již funguje ve 22 provinciích, využívá ho téměř 10 000 lidí a je dostupný v různých jazykových mutacích. Během období dešťů v loňském roce EWS 1294 pomohl varovat celkem 200 000 lidí. Díky Klubu přátel jsme mohli rozšířit povědomí o systému samotném a také naučit místní, jak správně zareagovat, když obdrží upozornění o blížící se povodni. Také jsme mohli s pomocí dronů zmapovat oblasti, které jsou při bleskových záplavách vystaveny riziku, a vytvořit potřebnou krizovou strategii.
I agree with being shown YouTube videos. More information

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Jít na první stránku
Zavřít
Země, kterou pokrývají téměř výhradně stepi, pouště a hory, je s měnícím se klimatem vystavována stále extrémnějšímu počasí. Dzudy, zimy bohaté na sníh, při kterých teploty klesají až k –50°C, zasahují Mongolsko stále častěji a silněji. Hospodářská zvířata hynou kvůli nedostatku potravy, kterou při dzudu nemohou vyhrabat. Pro místní pastevce začíná boj o přežití.

Podporujeme farmáře ve čtyřech venkovských oblastech Mongolska a zvyšujeme jejich odolnost vůči dzudům a dalšímu extrémnímu počasí. Vytvořili jsme SMS systém včasného varování, díky němuž mají pastevci šanci uchránit svůj dobytek před dzudem a zmenšit ztráty na stádě.

Díky Klubu přátel jsme společně s místnímu úřady zrealizovali výzkum v domácnostech pastevců, na jehož základě vznikl scénář pomoci rodinám zasaženým extrémním počasím a chudobou. V případě katastrofy tak budou tito lidé chráněni proti nedostatku jídla a v období klidu budou mít zajištěnou lékařskou péči a možnost vzdělávání.

Jak pomáháme pastevcům v Mongolsku?
I agree with being shown YouTube videos. More information

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Jít na první stránku
Myanmar (bývalá Barma) se na své cestě k demokracii potýká s politickou nestabilitou, chudobou, ozbrojenými konflikty a následky přírodních katastrof, které nejtvrději dopadají na nejchudší obyvatele.

V oblastech zasažených konfliktem a s ním spojenou humanitární krizí poskytujeme díky Klubu přátel humanitární pomoc lidem, kteří museli opustit své domovy. Pomáháme dětem zpět do školy. A také jsme zasahovali při červnových záplavách, které postihly ‭134 000‬ lidí. 
Jít na první stránku
Zavřít
Dlouholetý konflikt v Kačjinském státě přinutil na tisíce lidí opustit své domovy. Zanechává za sebou zchudlé rodiny bez zdrojů obživy a děti, které musely opustit školu, aby pomohly rodině obstarávat jídlo. Alarmujících 83 % dětí v Kačjinském státě odešlo ze školy před dokončením 5. třídy.

Věříme, že vzdělání nám umožňuje lépe obstát v krizových situacích a gramotní lidé mají větší šanci udržet si zdroje obživy. Díky Klubu přátel zde pomáháme 5 788 dětem zlepšit přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělání. Motivujeme učitele i děti a usnadňujeme jim vstup do školy distribucí školních a výukových pomůcek. 
I agree with being shown YouTube videos. More information

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Jít na první stránku
V Arakanském státě panuje obdobná situace, probíhající boje se však na začátku minulého roku vyostřily. Dalších 5 000 místních bylo nuceno odejít ze svých domovů. Těmto a dalším lidem postiženým konfliktem pomáháme zajistit dostatek výživného jídla, děti podporujeme ve vzdělávání. Lidem, kteří opustili narychlo svá obydlí, poskytujeme provizorní přístřešky, deky a čisticí tablety na vodu. V hostitelských komunitách zavádíme hygienická a sanitační opatření, abychom předešli riziku onemocnění ze špatné vody či nedostatečných hygienických návyků. Celkem jsme ve spolupráci s partnerskými organizacemi pomohli 107 565 lidem. 
Jít na první stránku
V červnu 2019 zasáhly Myanmar silné monzunové deště. Během jednoho měsíce způsobily rozsáhlé záplavy, které vyhnaly přes 89 000 lidí z jejich domů a postihly dalších 45 000 obyvatel. Největší škody utrpěl Monský stát na jihu země. Celé vesnice se octly pod vodou, infrastruktura byla poškozena a sesuvy půdy způsobily smrt 75 lidí.

Díky pomoci z Klubu přátel mohl Člověk v tísni ve spolupráci s místními dobrovolníky pomoci během dvou dní 851 domácnostem zasaženým povodněmi v oblasti Kyaik Ma Yaw. Rodinám jsme rozdali balíčky se základními potřebami (mýdlo, kartáčky, pasty, tablety na čištění vody, přikrývky, oblečení a jídlo) a hotovost, díky níž mohli pokrýt nejnutnější potřeby na jeden týden.  
Jít na první stránku
Zavřít
Monzunové deště, které zasáhly v červnu Nepál, vyústily v záplavy a sesuvy půdy. Nejvážnější situace byla na jihu země ve venkovských oblastech, kde nejsou zpevněné cesty a domy jsou postaveny pouze z hlíny a slámy. Místní lidé je museli opustit a mnoho z nich přišlo téměř o všechno.

Díky Klubu přátel mohl náš tým zasáhnout a poskytnout pomoc 2 485 lidem, mezi nimiž byly zejména maminky a starší lidé. Získali od nás vše potřebné k tomu, aby si mohli postavit dočasné přístřešky, ve kterých počkali, až voda opadne. Také jsme jim poskytli přikrývky, tablety na čištění vody, nádoby na vodu, moskytiéry a kbelík na mytí.
I agree with being shown YouTube videos. More information

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Jít na první stránku
Válka v Sýrii trvá již 9. rokem a její konec je v nedohlednu. Násilí eskalovalo v prosinci 2019 a nejvíce dopadá na civilisty, kteří jsou mnohdy již poněkolikáté nuceni opouštět domovy či provizorní obydlí a hledat bezpečné místo dále od centra bojů. V současnosti poskytneme v Sýrii každý měsíc pomoc v různých formách až 230 000 lidem.

Začali jsme zde pomáhat díky Klubu přátel v roce 2012. Nyní pokračujeme v pomoci zejména díky institucionální podpoře EU a britské vlády, pomoc nám poskytuje také USAID, UNICEF, Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC), partnerská organizace Welthungerhilfe, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a další.

Přečtěte si více o naší pomoci v Sýrii
Jít na první stránku
Zavřít
I agree with being shown YouTube videos. More information

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Jít na první stránku
Jižní soused Demokratické republiky Kongo se dlouhodobě potýká s přílivem uprchlíků, kteří odcházejí ze země kvůli nestabilní politické situaci a konfliktu ozbrojených jednotek s armádou. V pohraničních oblastech Zambie jsou zřízeny uprchlické tábory a uprchlíky z DRC přijímají také místní komunity.

Díky podpoře z Klubu přátel jsme mohli poskytnout drobnou finanční podporu 5 380 nejzranitelnějším uprchlíkům a žadatelům o azyl, kterým pomohla zajistit si základní životní potřeby.

Jedním z nich je i Celestine Walubanga, který žije již třetím rokem v uprchlickém táboře Meheba. „Je mi 29 let a s partnerkou máme jedno dítě. Odešel jsem z Demokratické republiky Kongo do Zambie, kde jsem hledal ochranu pro sebe a svou rodinu. Díky penězům, které jsem obdržel od Člověka v tísni, jsem nakoupil pytel kukuřičné mouky, mýdlo a oblečení pro mou partnerku.
Jít na první stránku
Jít na první stránku
Pokračujte dolů Swipe to continue
Pokračujte tahem prstu